ES projektai

Šis paveikslėlis neturi alt atributo; jo failo pavadinimas yra LT-V-Bendrai-finansuoja-Europos-S-junga_POS_POS.jpg

Nuo 2023.07.31 iki 2025.07.31 UAB “S. Danielius ir ko” yra įsipareigojusi įdiegti saulės elektrinę. Diegiama 168kw saulės elektrinė, kuri sugeneruos 176MWh/per metus. Sugeneruota energija bus naudojama tik įmonės reikmėms tenkinti, t.y. bus sunaudojama gamybos procesų metu.

Įdiegus saulės elektrinę, bus prisidedama prie tikslo mažinti priklausomybę nuo importuojamos elektros kainų pokyčių ir stabilesnių elektros energijos kainų užtikrinimo Lietuvoje. Taip pat bus prisidedama prie bendro Lietuvos tikslo didinti energijos išgavimą iš AEI pramonės įmonėse tokiu būdu švelninant klimato kaitą ir kovojant su oro užterštumu. 

Projektas dalinai finansuojamas ES lėšomis pagal priemonę skirtą skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir Vakarų Lietuvos regione) pagal pažangos priemonę skirtą skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos.

Bendra projekto vertė 126 033,06 Eur, iš kurių 74 815,54 Eur skirta iš Europos regioninės plėtros fondo.